Grochowalska , M. (2020) „Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej. Od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.10.