Sosnowska-Bielicz, E. (2020) „Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.11.