Labiak, D. (2020) „Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.12.