Stępkowski, D. (2020) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. «Ethics and Education», Warszawa, 29–30 listopada 2019 roku”, Forum Pedagogiczne, 10(2), s. 313-318. doi: 10.21697/fp.2020.2.24.