Stępkowski, D. (2020) „Sprawozdanie z uroczystości nadania profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 czerwca 2020 roku”, Forum Pedagogiczne, 10(2), s. 319-321. doi: 10.21697/fp.2020.2.25.