Wiazowski, J. (2017) „Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej”, Forum Pedagogiczne, 6(1), s. 101-114. doi: 10.21697/fp.2016.1.07.