Żelazkowska, M. (2017) „Wybrane metody terapii w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego”, Forum Pedagogiczne, 6(1), s. 223–232. doi: 10.21697/fp.2016.1.15.