[1]
E. Magiera, „Teoretyczne podstawy wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki)”, fp, t. 9, nr 1, s. 125-137, wrz. 2019.