[1]
Н. О. Федчишин, „Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej”, fp, t. 3, nr 1, s. 85-105, lis. 2016.