[1]
A. Klementowska, „Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW”, fp, t. 6, nr 2/2, s. 95-105, lis. 2016.