[1]
R. Michalak, „Kierunki zmian samooceny uczniów o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.