[1]
M. Kowalik-Olubińska, „Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.