[1]
A. Sanecka, „Dziecko w świecie wartości. Spektakl teatralny jako narzędzie wychowawcze”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.