[1]
E. Kulawska, „Poziom i korelaty prężności psychicznej studentów wczesnej edukacji w wybranych uczelniach w Polsce”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.