[1]
E. Sosnowska-Bielicz, „Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.