[1]
D. Labiak, „Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna”, fp, t. 10, nr 1, maj 2020.