[1]
D. Stępkowski, „Sprawozdanie z uroczystości nadania profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 czerwca 2020 roku”, fp, t. 10, nr 2, s. 319-321, lip. 2020.