[1]
J. Wiazowski, „Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej”, fp, t. 6, nr 1, s. 101-114, sty. 2017.