[1]
D. Kopeć, „Mentalizacja w edukacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim”, fp, t. 11, nr 2, s. 225-237, grudz. 2021.