KAWECKI SDB, P. „SALEZJAŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY”. Forum Pedagogiczne, T. 5, nr 2, listopad 2016, s. 229-34, doi:10.21697/fp.2015.2.19.