Baraniak, B. „KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY”. Forum Pedagogiczne, T. 1, nr 1, listopad 2016, s. 45-72, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/302.