Wolter, E. „ŚRODOWISKO JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNO-EKOLOGICZNA”. Forum Pedagogiczne, T. 1, nr 1, listopad 2016, s. 147-64, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/307.