Stępkowski, D. „MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA)”. Forum Pedagogiczne, T. 1, nr 2, listopad 2016, s. 323-59, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/332.