Król, H., B. Zboina, M. Biskup, G. Nowak-Starz, i A. Pacian. „POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE”. Forum Pedagogiczne, T. 2, nr 1, listopad 2016, s. 57-70, doi:10.21697/fp.2012.1.04.