Zboina, B., B. M. Kałdon, H. Król, i B. Bakalarz-Kowalska. „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”. Forum Pedagogiczne, T. 2, nr 1, listopad 2016, s. 71-85, doi:10.21697/fp.2012.1.05.