Zboina, B., B. M. Kałdon, H. Król, i B. Bakalarz-Kowalska. „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”. Forum Pedagogiczne, T. 2, nr 1, listopad 2016, s. 71-85, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/340.