Федчишин, Н. О. „Przygotowanie Nauczycieli Do Organizowania Procesu kształcenia W Pedagogice Herbartowskiej”. Forum Pedagogiczne, T. 3, nr 1, listopad 2016, s. 85-105, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/374.