Krajewska, B. „Przygotowanie Zawodowe młodych pedagogów, Red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2012, Ss. 286”. Forum Pedagogiczne, T. 3, nr 1, listopad 2016, s. 159-66, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/377.