Taboł, S. „Myśl Pedagogiczna Neoscholastyki I Neotomizmu, M. Krasnodębski (ed.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014”. Forum Pedagogiczne, T. 5, nr 1, listopad 2016, s. 279-82, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/468.