Klementowska, A. „Przedsięwzięcia Proekologiczne W Poradnictwie Zawodowym. Na przykładzie programów Oferowanych Przez NFOŚiGW”. Forum Pedagogiczne, T. 6, nr 2/2, listopad 2016, s. 95-105, doi:10.21697/fp.2016.2.31.