Michalak, R. „Kierunki Zmian Samooceny uczniów O zróżnicowanych doświadczeniach Edukacyjnych”. Forum Pedagogiczne, T. 10, nr 1, maj 2020, doi:10.21697/fp.2020.1.03.