Stępkowski, D. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Pt. «Ethics and Education», Warszawa, 29–30 Listopada 2019 Roku”. Forum Pedagogiczne, T. 10, nr 2, lipiec 2020, s. 313-8, doi:10.21697/fp.2020.2.24.