Stępkowski, D. „Sprawozdanie Z uroczystości Nadania Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, 25 Czerwca 2020 Roku”. Forum Pedagogiczne, T. 10, nr 2, lipiec 2020, s. 319-21, doi:10.21697/fp.2020.2.25.