Wiazowski, J. „Rola Technologii wspomagających W Funkcjonowaniu społecznym uczniów Z niepełnosprawnością Wzroku W kontekście Edukacji włączającej”. Forum Pedagogiczne, T. 6, nr 1, styczeń 2017, s. 101-14, doi:10.21697/fp.2016.1.07.