Kopeć, D. „Mentalizacja W Edukacji Osoby Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu głębokim”. Forum Pedagogiczne, T. 11, nr 2, grudzień 2021, s. 225-37, doi:10.21697/fp.2021.2.16.