Zboina, Bożena, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, i Barbara Bakalarz-Kowalska. „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”. Forum Pedagogiczne 2, no. 1 (listopad 12, 2016): 71-85. Udostępniono listopad 26, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/340.