Klementowska, Aneta. „Przedsięwzięcia Proekologiczne W Poradnictwie Zawodowym. Na przykładzie programów Oferowanych Przez NFOŚiGW”. Forum Pedagogiczne 6, no. 2/2 (listopad 19, 2016): 95-105. Udostępniono lipiec 13, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/564.