Stępkowski, Dariusz. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Pt. «Ethics and Education», Warszawa, 29–30 Listopada 2019 Roku”. Forum Pedagogiczne 10, no. 2 (lipiec 18, 2020): 313-318. Udostępniono listopad 27, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/6702.