Autor - szczegóły

Banasiak, Anna, Akademia Ignatianum, Polska

  • Nr 2 (2014) - Recenzje
    Ewa Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 399
    Szczegóły  PDF