Autor - szczegóły

Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych

  • Nr 1 (2015) - Artykuły i rozprawy
    Edukacja zawodowa w kreowaniu zmian szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, zorientowanych na rynek pracy
    Abstrakt  PDF