Autor - szczegóły

Benner, Dietrich, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Polska

  • Nr 2/1 (2016) - Dział tematyczny
    Stan umiędzynarodowienia badania ETiK i jego koncepcja teoretyczno-empiryczna
    Abstrakt  PDF