Autor - szczegóły

Bernasiewicz, Joanna, Polska

  • Nr 1 (2013) - Kronika
    SPOTKANIE ŻAŁOBNE: NAUKOWCY, PRZYJACIELE I STUDENCI DYSKUTUJĄ I WSPOMINAJĄ… IN MEMORIAM KS. DR. KAZIMIERZA FRANCZAKA (Warszawa, 7 marca 2013 r.)
    Szczegóły  PDF