Autor - szczegóły

Nikolova, Roumiana, Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung / Hamburg, Niemcy

  • Nr 2/1 (2016) - Dział tematyczny
    Stan umiędzynarodowienia badania ETiK i jego koncepcja teoretyczno-empiryczna
    Abstrakt  PDF