Tempczyk-Nagórka, Żaneta, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


Forum Pedagogiczne Tom 7 Nr 1 (2017) - Dział tematyczny
Między odrzuceniem a akceptacją – w stronę komunikacji inkluzyjnej
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP