Teodorowicz-Hellman, Ewa, Stockholms Universitet Sztokholm, Szwecja


Forum Pedagogiczne Tom 6 Nr 1 (2016) - Recenzje
Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 294 ss.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP