Taboł, Sebastian, Polska


Forum Pedagogiczne Tom 2 Nr 2 (2012) - Recenzje
ANDRZEJ RYK, W POSZUKIWANIU PEDAGOGICZNEGO ARCHE. ZARYS SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, KRAKÓW 2012, SS. 333
Szczegóły PDF

Forum Pedagogiczne Tom 3 Nr 2 (2013) - Recenzje
Zygmunt Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, tłum. P. Poniatowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, ss. 152
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP