Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2017) Pedagogika prawdomówności [Alicja Żywczok, Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 251 s.] Szczegóły   PDF
Mateusz Penczek
 
Nr 2 (2015) PERSONALISTYCZNA PERSPEKTYWA STAROŚCI I JEJ IMPLIKACJE DLA PEDAGOGII OSOBY Abstrakt   PDF
KATARZYNA UZAR-SZCZEŚNIAK
 
Nr 2/2 (2016) Pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę w latach 60. i 70. XX wieku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa Abstrakt   PDF
Jarosław Durka
 
Nr 1 (2014) Pierwszy problematyczny zarys teorii wiedzy Szczegóły   PDF
Johann Friedrich Herbart
 
Nr 2/1 (2016) Po co wychowaniu filozofia? [Naděžda Pelcová. Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej, tłum. A. Bystrzycka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, 263 s.] Szczegóły   PDF
Witold Starnawski
 
Nr 1 (2017) Poczucie moralności. Pięć kodów etycznych w percepcji wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Abstrakt   PDF
Karina Szafrańska
 
Nr 2 (2017) Poczucie własnej skuteczności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Abstrakt   PDF
Ewa Kulawska
 
Nr 2/1 (2019) Podręczniki do nauki islamu używane przez Muzułmański Związek Religijny w RP a specyfika muzułmańskiej edukacji religijnej w Polsce –między Polską a światem muzułmańskim Abstrakt
Agata S. Nalborczyk
 
Nr 2 (2018) Podręczniki zintegrowane dla edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja autorów a perspektywa uczniowska Abstrakt
Aleksandra Szyller
 
Nr 1 (2017) Pojęcie radykalności w myśli pedagogicznej Henry’ego A. Giroux Abstrakt   PDF
Wojciech Kruszelnicki
 
Nr 2/1 (2019) Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce Abstrakt
Szymon Dąbrowski
 
Nr 2 (2011) POLSKA BIBLIOGRAFIA DIETRICHA BENNERA Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2013) POLSKA I CZESKA FILOZOFIA WYCHOWANIA. PRÓBA ANALIZY Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORYCZNEJ Abstrakt   PDF
Sebastian Taboł
 
Nr 2/1 (2019) Pomiędzy nauczaniem Kościoła katolickiego a feminizmem – potencjał edukacyjny herstorii na przykładzie świętej Tekli Abstrakt
Hanna Achremowicz, Kamila Kamińska-Sztark
 
Nr 1 (2015) Pomoc społeczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego osób z chorobami psychicznymi Abstrakt   PDF
Agnieszka Regulska
 
Nr 2/2 (2016) Poradnictwo zawodowe z perspektywy poradoznawstwa i ekopolityki Abstrakt   PDF
Alicja Kargulowa
 
Nr 2 (2011) POSOBOROWE INSPIRACJE PEDAGOGIKI PALLOTYŃSKIEJ Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 1 (2012) POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A PROCES READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH Abstrakt   PDF
Anna Halina Fidelus
 
Nr 1 (2018) Potencjał społeczny i pedagogiczny koncepcji social resilience w erze neoliberalnej Abstrakt   PDF
Celina Czech-Włodarczyk
 
Nr 1 (2012) POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE Abstrakt   PDF
Halina Król, Bożena Zboina, Małgorzata Biskup, Grażyna Nowak-Starz, Anna Pacian
 
Nr 1 (2011) PRACA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI MŁODYCH – PSYCHOSPOŁECZNA PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Abstrakt   PDF
Ewa Wysocka
 
Nr 1 (2017) Praca ze skazanymi z perspektywy modelu społeczno-przestrzennego Abstrakt   PDF
Anna Halina Fidelus
 
Nr 2 (2014) Praktyczna perspektywa integralnej wizji edukacji przedszkolnej Abstrakt   PDF (English)
Lidia Marszałek
 
Nr 2/1 (2016) Preferencje aksjologiczne nauczycieli a postrzeganie wartości przez uczniów Abstrakt   PDF
Marcin Fankanowski
 
Nr 1 (2017) Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających Abstrakt   PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 
226 - 250 z 437 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>