Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2018) Heterotopia przedszkola, o „nie-miejscu w miejscu” Abstrakt
Lidia Kurcińska
 
Nr 2 (2012) HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA Abstrakt   PDF
Jacek Zdzieborski
 
Nr 1 (2018) How do Traumatic Shoah-Witness Testimonies fit into German History Education? Abstrakt   PDF (English)
Katalin Eszter Morgan
 
Nr 2 (2012) I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA (Zielona Góra, 21-22 listopada 2012 r.) Szczegóły   PDF
Ewa Kulawska
 
Nr 1 (2014) Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej Abstrakt   PDF
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2017) Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 1 (2011) IDEE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W MYŚLI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WSPARCIE I SAMOŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W RESOCJALIZACJI INKLUZYJNEJ. OSOBA, WSPÓLNOTA, KULTURA” (WARSZAWA, 22 MAJA 2015 R.) Szczegóły   PDF
EWELINA LIGĘZA
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWE LĄDZKIE SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE „DUCHOWOŚĆ W PEDAGOGICE – PEDAGOGIKA DUCHOWOŚCI” (LĄD NAD WARTĄ, 25 KWIETNIA 2015 R.) Szczegóły   PDF
PIOTR SZLUFIK
 
Nr 2/1 (2016) II Seminarium Polskiej Myśli pedagogicznej „realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 2 (2018) Individual and social consequences of old age stereotypes Abstrakt
Marlena Kilian
 
Nr 2/1 (2019) Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej Abstrakt
Piotr Lorek
 
Nr 2/1 (2019) Inkluzywna edukacja religijna na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech Abstrakt
Agnieszka Zduniak
 
Nr 1 (2011) INSTYTUCJA PRZEDSZKOLA WOBEC PROBLEMÓW RODZINY WIELKIEGO MIASTA Abstrakt   PDF
Lidia Marszałek
 
Nr 1 (2012) INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI Abstrakt   PDF
Aneta Skuza
 
Nr 2 (2017) International Symposion „Education: What for and why?” (Gdańsk, 12-13 czerwca 2017 r.) Szczegóły   PDF
Ewa Pająk-Ważna
 
Nr 1 (2015) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala
 
Nr 1 (2017) IX Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Herbart als akademischer Lehrer (Paryż/Francja, 27-28 marca 2017 r.) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2015) Iłariona (Troickiego) wizja reformy szkolnictwa cerkiewnego Abstrakt   PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
Nr 2 (2014) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii wkontekście współczesnej recepcji jej myśli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 263 Szczegóły   PDF
Edyta Wolter
 
Nr 2 (2012) JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS Abstrakt   PDF
Dariusz Grządziel
 
Nr 2/1 (2019) Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – implementacje (część druga) Abstrakt
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2019) Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – rekonstrukcje (część pierwsza) Abstrakt
Jarosław Gara
 
Nr 2 (2014) Janusz Korczak a pieniądze Abstrakt   PDF
Anna Bystrzycka
 
Nr 2 (2013) Janusz Korczak i polskie radio Abstrakt   PDF
Ann Bystrzycka
 
76 - 100 z 437 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>