Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2014) Moskiewska Akademia Duchowna a wydarzenia rewolucyjne 1905-1917 Abstrakt   PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
Nr 1 (2018) Motivation of Hospice Volunteers in the Past and Today Abstrakt   PDF (English)
Anna Seredyńska
 
Nr 2 (2018) Motywowanie, angażowanie i regulowanie w uczeniu się [Kim, C., Park, S. W., Cozart, J., & Lee, H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual high school students in mathematics courses. Educational Technology & Society, 18 (4), 261-272] Szczegóły
Seyda Uysal
 
Nr 1 (2016) Możliwości prezentacji i upowszechniania sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt   PDF
Sabina Pawlik
 
Nr 2 (2018) Multisensoryczne opowieści jako narzędzie kształtowania zachowań społecznych dzieci z autyzmem w młodszym wieku szkolnym Abstrakt
Agnieszka Łaba-Hornecka
 
Nr 2/2 (2016) Muzykoterapia a zdolność mowy u osób z porażeniem mózgowym Abstrakt   PDF (English)
Jiří Kantor, Lenka Dzidová
 
Nr 1 (2019) Myśl i praktyka tyflopedagogiczna Matki Elżbiety – Róży Czackiej Abstrakt
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht
 
Nr 1 (2015) Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, M. Krasnodębski (ed.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014 Szczegóły   PDF
Sebastian Taboł
 
Nr 2 (2011) MYŚLENIE PRAKSEOLOGICZNE STEFANA WYSZYŃSKIEGO I JEGO IMPLIKACJE PEDAGOGICZNE Abstrakt   PDF
Bartosz Mitkiewicz
 
Nr 2 (2011) MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA) Abstrakt   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2016) Myths and stereotypes related to people with visual disability Abstrakt   PDF
Marzena Dycht
 
Nr 2 (2011) NA 70. URODZINY PROFESORA DIETRICHA BENNERA Szczegóły   PDF
Kazimierz Gryżenia, Witold Starnawski, Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2015) Nadzieja podstawowa a poczucie sensu życia i lęk przed śmiercią u młodzieży akademickiej Abstrakt   PDF
Rafał Pabich
 
Nr 2 (2017) Nadzór kuratora sądowego wobec ucznia wagarującego Abstrakt   PDF
Martyna Sajdak
 
Nr 2 (2012) NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA Abstrakt   PDF
Pádraig Hogan
 
Nr 2 (2012) NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM Abstrakt   PDF (Deutsch)
Dietrich Benner, Alexander von Oettingen
 
Nr 1 (2019) Nauczyciel w początkach niepodległej Polski. „Szkoła Powszechna” o przymiotach, obowiązkach i profesjonalizacji wychowawców młodego pokolenia Abstrakt
Iwonna Michalska
 
Nr 2/1 (2019) Nauczyciele akademiccy w świecie myślenia jako nieproduktywnej pracy Abstrakt
Bogusław Śliwerski
 
Nr 1 (2016) Niewidomy odbiorca sztuki – społeczne, edukacyjno-rehabilitacyjne znaczenie audiodeskrypcji przedstawień teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku Abstrakt   PDF
Małgorzata Paplińska
 
Nr 1 (2014) Nowa koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami Abstrakt   PDF
Andrzej Twardowski
 
Nr 2 (2017) Nowe media w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z perspektywy wiedzy i działań ich rodziców Abstrakt   PDF
Justyna Siemionow
 
Nr 2 (2014) Nowe trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji wyższej na świecie Abstrakt   PDF
Arkadiusz Durasiewicz, Wojciech Henryk Duranowski, Tomasz Barszczewski
 
Nr 1 (2016) Nurty badawcze we współczesnych zagranicznych studiach poświęconych problematyce niepełnosprawności wzrokowej Abstrakt   PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 
Nr 2 (2014) O niektórych uwarunkowaniach współczesnej recepcji arystotelizmu w perspektywie wychowania moralnego Abstrakt   PDF
Jan Rutkowski
 
Nr 2/1 (2016) O potrzebie etyki w pedagogice Abstrakt   PDF
Piotr Magier
 
151 - 175 z 437 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>