Historia czasopisma

Idea stworzenia czasopisma, które stymulowałoby rozwój badań w zakresie prawa małżeńskiego, zrodziła się – w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia – w zamyśle ks. prof. Wojciecha Góralskiego, ówczesnego kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Inicjatywa ta znalazła swoje urzeczywistnienie w 1990 r., kiedy to ukazał się pierwszy tom nowego periodyku, zawierający osiem rozpraw i artykułów założyciela. Wyłącznie jego publikacje wypełniły również kolejny, drugi tom, natomiast następne zawierały już prace także innych autorów. Wszystkie te tomy nie miały charakteru instytucjonalnego i zostały wydane sumptem ich redaktora.
Wraz z rozpoczęciem przez Księdza Redaktora w 1996 r. pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), "Ius Matrimoniale" nabrało charakteru instytucjonalnego, stając się formalnie periodykiem tegoż Wydziału. Kolejny tom został wydany w wymienionym roku – jako pierwszy, z zaznaczeniem obok, dla utrzymania ciągłości: 6-7 (1995-1996) – w nowej szacie graficznej. Odtąd ukazywał się każdego roku, zachowując ową podwójną numerację, aż do 2013 r. Od 2014 r. czasopismo stało się kwartalnikiem.