(1)
Saj, M. Piotr Jarota, Processus Brevior. Materiały Do ćwiczeń Z Kanonicznego Prawa Procesowego, Warszawa-Kraków 2017, Ss. 102. im 2019, 30, 145-147.